Novinky / News

ZVOD NKS 16.04.2016

Aj v tomto roku sme sa ako každoročne zišli v areáli Kamenného Mlynu na zvode mladých jedincov plemena nemecký krátkosrstý stavač. Na zvode sa zúčastnilo 32 mladých jedincov z minuloročných vrhov. Po Dikovi sa predstavili traja jedinci :

Esther z Budmeríc

Eros z Budmeríc

Ektor z Budmeríc

 

Do záverečného výberu sa dostal Ektor z Budmeríc.

Za prezentáciu ďakujem majiteľom!

As every year, also this year we met at Kamenný mlyn on a downlead of young individuals of the GSP breed. 32 young individuals brought forth last year have attended this downlead. After the lineal ancestor Dik three individuals have introduced theirselfs: Esther z Budmeríc, Eros z Budmeríc, Ektor z Budmeríc.

Ektor z Budmeríc did it up-to final selection.

I thank the keepers for presentation!

.

ESTHER

ESTHER

EROS

EKTOR

Klubové skúšky vlôh stavačov – cena Jarného víťaza KCHNKS, 1.5.2016 Dolné Dubové

Dňa 1.5.2016 sa v Dolnom Dubovom konali naše klubové jarné skúšky vlôh. Na týchto skúškach sa predviedli traja psi po Dikovi, Esther, Eros a Ektor z Budmeríc. Veľmi peknú prácu predviedla suka Esther z Budmeríc, ktorá skončila na 2. mieste z celkového počtu psov 23.

On 2016/05/01 our natural ability exams took place in Dolné Dubové. On these exams three descendants of the lineal ancestor Dik z Potôňskej lúky have performed - Esther, Eros and Ektor z Budmeríc. Dame Esther z Budmeríc did very nice work, she placed 2nd out of total 23 dogs.

Kalendár klubových podujatí 2016

 

 Klubové akcie

 Jarný zvod NKS - 16.04.2016 (Trnava)

 FT kontinentálnych stavačov CACT - 17.04.2016 (Dolné Dubové)

 Skúšky vlôh stavačov - 1.5.2016 (Dolné Dubové)

 Jesenné skúšky stavačov CACT - 25.6.2016 (Šúrovce)

 Špeciálne skúšky vodnej práce - 06.08.2016 (Báb)

 Medzinárodné skúšky pole-voda CACT, CACIT - 27-28.08.2016(Mojmírovce)

 Chovné skúšky NKS - 08.10.2016 (Ružindol)

 

 Vrcholové stavačiarske akcie 2016 (SR)

 Memoriál Jozefa Kadleca - 10-11.09.2016 

 Memoriál Kolomana Slimáka - 24-25.09.2016 (Vranov nad Topľou)

Výcvikový víkend Vavrišovo

 

V termíne 9-12.07.2015 sme absolvovali výcvikový víkend vo Vavrišove, kde sme si prešli disciplínami voda-pole-les. Víkend sa niesol v priateľskom duchu. Strávený v dobrej spoločnosti, kde sme sa naučili opäť niečo nové.

Klubová výstava Dunajský Klátov 17.05.2015

 

Zúčastnili sme sa na klubovej výstave NKS v Dunajskom Klátove. Po prvý raz sme  vystavovali v   triede šampiónov odkiaľ sme si odniesli pekné ocenenie Res. CAC

Posudzoval nás pán Wojtek Burski...

 

Our first show to champion class!!

© 2023 by Classical Musician. Proudly created with Wix.com